Autentificare

Termeni & GDPR & CoookiesTermeni si Conditii de Utilizare

Websiteul http://www.iLoveBrasov.ro este detinut si administrat de Euro Vabe Group Srl, avand sediul social in Brasov, str. Barbu Lautaru nr.17, cod fiscal: RO33055100, Nr. Reg.Com: J08/603/2014.

Utilizarea websiteului http://www.iLoveBrasov.ro, denumit in continuare website, presupune acceptarea in intregime celor descrise pe aceasta pagina. Continuarea navigarii implica acordul dvs de a respecta Termenii si Conditiile de Utilizare.

Administratorul acestui website nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi, daune sau stricaciuni de orice fel suferite de utilizatorii sai ca urmare a vizitarii, folosirii si /sau interpretarii informatiilor disponibile.

Websiteul are caracter informativ, nu ofera nici un fel de garantii – nici in mod expres, nici subinteles. Administratorul acestui website nu ofera nici o garantie legata de informatiile sau materialele disponibile pe website.

Pe acest site pot fi gasite diverse link-uri (legaturi web) catre alte site-uri terte parti, care nu se afla sub controlul administratorului acestui website, astfel Euro Vabe Group Srlnu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pierderi, daune sau stricaciuni suferite de utilizatori ca urmare a vizitarii acestor site-uri terte parti – acest fapt se face pe raspunderea integrala a vizitatorului.

Sintagma iLoveBrasov.ro este Marca Inregistrata inregistrata la OSIM si apartine in exclusivitate Sc Euro Vabe Group Srl.

O marca inregistrata se analizeaza in ansamblul ei, primeaza elementele asemanatoare fata de cele diferite.

Punerea in circulatie a unui produs sau serviciu purtand o marca identica sau similara constituie infractiune, sens in care, proprietarul marcii poate declansa proceduri penale si solicita daune materiale si morale.

Continutul websiteului, incluzand dar fara a se limita la text, poza, design, audio, video, coduri informatice precum si toate lucrarile integrate sunt proprietate webisteului si sunt protejate de drepturi de autor (copyright). Orice preluare, reproducere sau utilizare a acestor informatii se face in mod expres cu acordul Euro Vabe Group Srl.

In cazul informatiilor incarcate pe website de catre Clientii si/sau Utilizatorii nostrii, www.iLoveBrasov.ro functioneaza intr-un regim de gazduire si ca atare nu suntem responsabili de nici un fel pentru continutul respectiv.

Accesul la anumite servicii de pe www.iLoveBrasov.ro sau unele facilitati din cadrul websiteului necesita inregistarare cu un nume de utilizator si o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. www.iLoveBasov.ro nu va cere niciodata parola conturilor utilizatorilor inregistrati in nici un fel prin nici o metoda.

Nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. Astfel, orice informatie transmisa catre website se va face pe propria raspundere a utilizatorilor.

www.iLoveBrasov.ro poate, fara orice alta notificare sau formalitate si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa blocheze contul utilizatorilor inregistrati.

Regulamentul de Protectie a Datelor Personale (GDPR)


1. Informatii generale

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.iLoveBrasov.ro

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Euro Vabe Group Srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii websiteului, cum ar fi datele pe care le furnizati cand ne contactati prin email sau telefon, cand va inregistati pe website prin crearea unui cont, cand publicati evenimente sau anunturi de mica publicitate. Aceste date de character personal pot fi, dar fara a se limita la: nume si prenume, denumire firma, date firma, adresa, numar telefon, adresa de e-mail.

3. Scopurile prelucrarii

Euro Vabe Group Srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

3.1. Clientiisi Utilizatorii Inregistrati alwebsiteuluiwww.iLoveBrasov.ro
3.1.1. Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastrasi Euro Vabe Group Srl. Prelucrarea datelor dumneavoastrain acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastrasi Euro Vabe Group Srl. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor are drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractual.
Prelucrarea datelor se refera dar fara a se limita la: crearea – publicarea – stocarea paginii de internet in cadrul websiteului care prezinta locatia dvs conform contractului intre parti, facturarea, informarea dvs asupra starii comenzii, primirea si transmiterea prin email/sms/whatsapp/voce a diferitelor informatii si documente intre partile contractuale.

3.1.2. Pentru crearea contului de utilizator astfel incat utilizatorii inregistrati sa poata publica anunturi de mica publicitate, evenimente. Deasemenea sa fie activat si/sau prelungit contul sau anuntul. Pe baza acestor date personale putem sa va trimitem emailuri de informare.
Informatiile publicate de Utilizator atunci cand posteaza un eveniment sau anunt de mica publicitate se face pe propria raspundere. Aceste informatii pot fi preluate si folosite de terti. Administratorul websiteului nu controleaza aceste date si nu poate fi facut raspunzator pentru eventuale daune sau abuzuri.

3.1.3. Pentruindeplinirea obligatiilor legale care incumbaEuro Vabe Group Srlin contextul serviciilor prestate prin intermediul websiteuluiwww.iLoveBrasov.ro, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesarain baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastrain acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor are drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale.

3.1.4. In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a websiteului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe website.
Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Sc Euro Vabe Group Srl de aimbunatatii permanent experienta clientilor pe www.iLoveBrasov.ro. Furnizarea datelor dumneavoastrain acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3.2. Vizitatorii websiteului www.iLoveBrasov.ro
3.2.1. Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si aimbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe websiteul www.iLoveBrasov.ro.Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Euro Vabe Group Srl de aasigura functionarea corecta a websiteului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Siteului. Furnizarea datelor dumneavoastrain acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Euro Vabe Group Srlva prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
In cazul in care sunteti Client sau Utilizator Inregistrat, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si/sau de colaborare, iar ulterior conform obligatiilor legale(de exempluin cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Euro Vabe Group Srl poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina administratorul websiteuluiin desfasurarea activitatii (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale/de urmarire, atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Ca principiu, Euro Vabe Group Srl nu va transfera date cu caracter personal catre alte tari.
Conditiile in care pot avea loc transferurile unor date cu character personal in strainatate:
- in toate situatiile, transferul de date cu caracter personal catre un alt stat va face obiectul unei notificari prealabile a Autoritatii de Supraveghere, cu doua exceptii:
 • in cazul in care transferul se face in baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui accord international ratificat de Romania, in special daca transferul se face in scopul prevenirii, cercetarii sau reprimarii unei infractiuni;
 • in cazul in care prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca datele au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata.
- cand nu se incalca legea romana, iar statul catre care se intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat, care va fi apreciat de catre autoritatea de supraveghere, in functie de totalitatea imprejurarilor in care se realizeaza transferul de date, in special avand in vedere natura datelor transmise, scopul prelucrarii si durata propusa pentru prelucrare, statul de origine si statul de destinatie finala, precum si legislatia statului solicitant;
- cand persoana vizatasi-a dat in mod explicit consimtamantul pentru efectuarea transferului;
- cand acest transfer, este necesar pentru executarea unui contract incheiat intre persoana vizatasi operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;
- cand acest transfer este necesar pentru incheierea sau pentru executarea unui contract incheiat ori care se va incheia, in interesul persoanei vizate, intre operator si un tert;
- cand acest transfer este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate in legatura cu acest scop si nu mai mult timp decat este necesar;
- cand acest transfer este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;
- cand acest transfer intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.
- cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor ( in situatia in care autoritatea de supraveghere autorizeaza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana).Aceste garantii trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul.

7. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Euro Vabe Group Srl, conform celor descrise in acest document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Euro Vabe Group Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, faraintarzieri justificate, de catre Euro Vabe Group Srl a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate;

- dreptul la stergerea datelor, faraintarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.


- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • administratorul websiteului nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folositain mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Euro Vabe Group Srl catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- dreptul la opozitie (in ceea ce priveste activitatile de prelucrare) se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
 • in orice moment, din motive legate de situatia particularain care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Euro Vabe Group Srl sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care detinatorul websiteului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.


- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteazain mod similar intr-o masura semnificativa;

- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Euro Vabe Group Srl sa anonimizeze aceste date (adica nu mai au caracter personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: eurovabe@gmail.com

Cookies

1. Ce sunt cookieurile?

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet www.iLoveBrasov.ro. Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatoriloracestui website cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookieurilor de catre administratoruluiwebsiteuluiin contextul navigarii utilizatorilor pe website.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul. Cookieurile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand pasive, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

2. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookieurile prin intermediul acestui website:

Cookieurile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestui website o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte si anume pentru:
- imbunatatirea utilizarii acestui website, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori; - furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizataacest website catre Euro Vabe Group Srl, in calitate de detinator al acestui website;
- anticiparea unor eventuale servicii care vor fi in viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestui website, in functie de serviciile accesate;
- pentru targetarea publicitatii online, adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare pe internet Astfel, utilizarea cookieurilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestui website.

3. Care este durata de viata a cookieurilor?

Durata de viata a cookieurilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookieuri care determinasi durata de viataa acestora:
- cookieuri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat cand utilizatorul isi inchide browserul.
- cookieuri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

4. Ce sunt cookieurile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe website pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre Euro Vabe Group Srl, caz in care aceste cookieuri sunt denumite cookieuri plasate de terti („third party cookieuri”).Tertii furnizori ai cookieurilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor si Politica de Confidentialitate disponibila pe acest website.
Aceste cookieuri pot proveni dar fara a se limita la urmatorii terti: Google.com, Facebook.com

5. Ce cookieuri sunt folosite prin intermediul acestui website:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookieuri:
a. Cookieuri de performanta a paginii de internet;
b. Cookieuri de analizaa utilizatorilor;
c. Cookieuri pentru geotargetting;
d. Cookieuri pentru publicitate;

a. Cookieuri de performanta. Prin acest tip de cookieuri sunt memorate preferintele utilizatorului acestui website, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.
b. Cookieuri de analizaa utilizatorilor. Aceste cookieuri ne informeaza dacaun anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat acest website anterior. Aceste cookieuri sunt utilizate doar in scopuri statistice.
c. Cookieuri pentru geotargetting. Aceste cookieuri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba selectata.
d. Cookieuri pentru publicitate. Aceste cookieuri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectivului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookieuri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online, adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare pe internet.
Folosim solutii de publicitate oferite de Google AdWords, Facebook Ads, ce ne permit sa va furnizam publicitate folosind tehnici de remarketingsi retargetare pe alte platforme online (siteuri, aplicatii).
Aceste cookieuri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu si despre utilizatori.

6. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookieurilor?

Cookieurile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Acest website recunoaste browserul pana cand cookieurile expira sau sunt sterse.

7. Particularizarea setarile browserului in ceea ce priveste cookieurile

In cazul in care utilizarea cookieurilor nu este deranjanta, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest website este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
In cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe acest websiteeste folosit de mai multe persoane, poate fi luatain considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

8. Cum pot fi oprite cookieurile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookieuri pot face acest website dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia. Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookieuri de la o pagina de internet anume.Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookieurilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau. Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookieurilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.